Log ind

Garanti på carporte og andre produkter fra Abson

Carporten er fremstillet i carbon ståltypen E235 iht. ISO630 med en strækevne på <235N/mm2 og en brudstyrke på <375N/mm2. Den er galvaniseret med en overflade på mellem 45-55 my iht. ISO1461.

Der ydes normalt garanti på gennemtæring, dog bortfalder garantien ved følgende forhold:
Carporten må ikke opsættes i kystnære områder, hvor saltvandståger/havgus med moderat salt-/forureningsindhold øger risikoen for rustdannelser og dermed forkorter carportens levetid. Carporten må ikke opsættes i kemikalieforurenet luft, og bør ikke opsættes i områder med tung fremstillingsindustri. Ydermere frarådes det, at opsætte carporten i umiddelbar nærhed af stalde, hvor der kan forekomme et forholdsvist højt indhold af ammoniak. Skulle ovenstående alligevel forekomme, vil enhver klagesag omhandlende overfladetæring blive besigtiget.
Abson A/S forbeholder sig herefter retten til at annullere garantien.

Enhver reklamation vil blive behandlet per telefon/mail eller besigtigelse af Abson A/S ved udkørsel – Vurderer Abson A/S, at reklamationen skyldes betjeningsfejl, fejlmontage, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er sagen ikke dækket af reklamationsretten. Ved evt. udkørsel af en Abson A/S medarbejder faktureres enhver påbegyndt time med DDK 600,- + kørsel direkte til kunden, hvis sagen ikke er omfattet af reklamationsretten.

Kystnærhedszonen defineres som 3km fra kyst til land – se kortet i linket herunder der viser kystnærhedszonen.


Tilknyttet fil: File icon (81 kB)

Om Abson A/S

Abson A/S har gennem næsten 15 år opbygget en stærk partnerskabsplatform bestående af de mest kompetente leverandører på indkøbssiden sammen med flere af de allerstørste aktører blandt detailkæderne i Europa.
Absons kerneområde er koncentreret omkring udvikling og produktion af carporte og tilbehør til carporte med et stærkt fokus på unikt design og funktionalitet. Inden du kæber carport kan du du læse om fordelene ved varmgalvaniserede stål carporte eller hvad du skal overveje inden du køber.

Kundeservice

Abson A/S  |  Jupitervej 10  |  7430 Ikast  |  Denmark


Abson A/S   |   Jupitervej 10    |   7430 Ikast    |   +45 96 600 929    |   abson@abson.dk